top of page
BOOSTbyme logo.jpg

Privacyverklaring

Schoonheidssalon BOOSTbyme te Noordwijkerhout, gevestigd aan de Doctor Schaepmanlaan 15 2211 AR Noordwijkerhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BOOSTbyme Doctor Schaepmanlaan 15, 2211 AR Noordwijkerhout 06-46475557

Paula Bruines-Croon is de Functionaris Gegevensbescherming van BOOSTbyme. Zij is te bereiken via paulabruines@hotmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon BOOSTbyme verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

*Voor en achternaam *Geslacht * Geboortedatum * Adresgegevens * Telefoonnummer  * E mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon BOOSTbyme verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:     *gezondheid

Wanneer u in behandeling bent bij BOOSTbyme, kan de aard van de behandeling vragen om het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan medicatiegebruik, zwangerschap, behandelverleden, eventuele ziektes of erfelijkheden, etc. Wanneer deze informatie niet relevant is voor de behandeling, zal BOOSTbyme deze informatie niet van u vragen.

Bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij om de behandeling veilig, verantwoord en persoonlijk afgestemd te kunnen uitvoeren. De grondslag hiervoor is het kunnen uitvoeren van de overeenkomst tussen BOOSTbyme en de klant en toestemming van de klant.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon BOOSTbyme verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*U te kunnen bellen of e-mailen of op een andere manier contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon BOOSTbyme  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOOSTbyme) tussen zit.

BOOSTbyme  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon BOOSTbyme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens

*Voor en achternaam        Bewaartermijn >  10 jaar

*Geslacht                       Bewaartermijn >  10 jaar

* Geboortedatum             Bewaartermijn >  10 jaar

* Adresgegevens               Bewaartermijn >  10 jaar

* Telefoonnummer           Bewaartermijn >  10 jaar

* E mail adres                Bewaartermijn >  10 jaar

* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact is de bewaartermijn >  10 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden
BOOSTbyme verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BOOSTbyme gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOOSTbyme en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paulabruines@hotmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BOOSTbyme wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BOOSTbyme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met paulabruines@hotmail.nl

BOOSTbyme logo.jpg
bottom of page